Rechten in de hulpverlening

Taal, godsdienst, cultuur of een handicap maken geen verschil in de jeugdhulpverlening. De meeste rechten zijn voor alle jongeren hetzelfde. Voor sommige rechten hangt het er wel vanaf of je wel of niet ‘bekwaam’ bent.

 

Vanaf 12 jaar ben je een ‘bekwame minderjarige’, als je in staat bent redelijk te oordelen wat in je eigen belang is, dus wat wel en niet kan. Kan je dat niet, dan moet de hulpverlener dat aantonen. Dan ben je een ‘onbekwame minderjarige’.

 

Als bekwame minderjarige mag je…

  • Meestal zelf beslissen of je hulp wil of niet
  • Mee beslissen of je een tijdje ergens ander gaat wonen
  • Samen met je hulpverlener je dossier inkijken.

 

Je ouders
Je ouders hebben ‘ouderlijk gezag’ tot je 18e. Dat maakt ze verantwoordelijk voor jou. Daarom mogen ze belangrijke beslissingen nemen over je opvoeding, woonplaats, opleiding, vrije tijd enz.

 

Dit zijn in het kort de rechten die je hebt bij de hulpverlening:

  • Recht op informatie over je hulpverlening
  • Recht op de huisregels als je in instelling woont.
  • Recht op contact met je ouders, verzorgers, (gezins)voogd, familie, vrienden
  • Recht op privacy
  • Recht op zakgeld en andere financiële regelingen
  • Recht op medische verzorging
  • Recht op jouw eigen geloof en principes
  • Rechten als jij je afspraken niet nakomt
  • Rechten bij een time-out
  • Rechten bij een uitzetting (een voortijdige uitplaatsing), als je dus uit de groep wordt geplaatst
  • Recht op inspraak met alle jongeren samen, dus een jongerenraad of een cliëntenraad
  • Recht op een fatsoenlijke behandeling
  • Recht om een klacht in te dienen
  • Recht om een vertrouwenspersoon hulp te vragen

 

Je hebt naast rechten ook plichten:

  • Je moet je aan de huisregels houden;
  • Je moet anderen met respect behandelen;
  • Je moet meewerken aan de hulpverlening.

 

Als je niet tevreden bent over de hulpverlening is het slim om dit eerst met jouw hulpverlener of begeleider te bespreken. Als je er samen niet uit komt kun je vragen naar de ‘klachtenprocedure’ van de organisatie waar je mee te maken hebt. In de klachtenprocedure staat geschreven bij je met je klacht terecht kunt en wie je klacht gaat behandelen. Als je onder de 18 jaar bent kun je contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg zij kunnen je klachten aanhoren en uitzoeken hoe of hier iets aan gedaan kan worden.

 

Bureau jeugdzorg heeft een clientenraad. Iedereen die client is of is geweest kan lid worden. Cliënten kunnen ook bezwaar maken of een klacht indienen. Ook kunnen cliënten aanspraak maken op verschillende rechten. Hieronder staat informatie over alle rechten en mogelijkheden die u als cliënt heeft. Hier vind je je rechten als cliënt.