Onderwijs en Stage

Leerplicht & kwalificatieplicht
Tot en met je 16e ben je in Nederland verplicht om naar school te gaan. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt pas als je een startkwalificatie hebt gehaald of als je 18 bent geworden.

 

Studiefinanciering beroepsonderwijs 
Studiefinanciering voor mbo bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een studentenreisproduct. De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je extra aanvragen.

 

Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je als je aan alle voorwaarden voldoet in principe recht op studiefinanciering. Om in te loggen voor het aanvragen van studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heb je een DigiD nodig. De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18 de verjaardag. Dat is altijd in januari, april, juli of oktober.

Je studiefinanciering voor MBO  bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs en een aanvullende beurs, een lening en een studentenreisproduct. De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Je hebt een persoonlijke ov-chipkaart nodig om je studentenreisproduct op te kunnen laden.

 

De aanvullende beurs is er niet voor iedereen. Dit onderdeel van de studiefinanciering is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Hoe hoog je aanvullende beurs kan zijn vind je zelf uit met de rekenhulp. Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan is je beurs altijd een gift. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan is je beurs een voorlopige lening. Die voorlopige lening wordt pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt. Dit geldt niet voor de aanvullende beurs in je eerste 12 maanden met studiefinanciering: die is direct al een gift, ook als je geen diploma haalt.

 

Daarnaast kun je zelf meebetalen aan je opleiding door een bijbaan te nemen, maar je kunt ook bij DUO een rentedragende lening aanvragen. Heb je  één of meer kinderen, maar geen partner dan kun je een eenoudertoeslag aanvragen.Als je een partner krijgt, moet je de toeslag stopzetten. Dit doe je met het formulier Aanvragen en wijzigen eenoudertoeslag.

 

Betaaldata

Je studiefinanciering staat aan het eind van de maand op je rekening. Hieronder vind je de data waarop wij uitbetalen. Het kan per rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies op je rekening staat. Dit kan ook ’s avonds zijn. Betaaldata 2016

 

Studiefinanciering voor hoger onderwijs
DUO adviseert om de studiefinanciering drie maanden voor de ingangsdatum van je opleiding aan te vragen.

 

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: een lening, een  studentenreisproduct een aanvullende beurs en een collegegeldkrediet. De lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. Je kunt zelf meebetalen aan je opleiding door een bijbaan te nemen. Daarnaast kun je bij ons lenen. Je bepaalt zelf hoeveel je wilt lenen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Studiefinanciering werkt anders als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt. Gebruik de rekenhulp om te zien hoeveel studiefinanciering je nodig hebt.

Je studiefinanciering is een lening. Die lening moet je na je studie terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in je eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden. Meer over het leenstelsel vind je hier

 

Je kunt extra geld krijgen als je studeert en een kind verzorgt. Dit noemen word eenoudertoeslag. genoemd. In 2016 is de eenoudertoeslag € 249,54 per maand. Heb je één of meer kinderen en een partner? Als je een partner krijgt, moet je de toeslag stopzetten. Dit doe je met het formulier Aanvragen en wijzigen eenoudertoeslag.

 

Hier vind je een overzicht van bedragen en maandelijkse betaaldata in 2016. Je krijgt je studiefinanciering rond de 24e van de maand.

 

Bijverdienen

Een student hbo of universiteit mag onbeperkt bijverdienen naast de studiefinanciering, behalve als hij onder het oude stelsel van studiefinanciering  valt. Onder het oude stelsel is er een grens voor bijverdienen.

Aanvragen voor je 30ste

Je kunt studiefinanciering aanvragen en laten ingaan uiterlijk op de 1ste dag van de maand waarin je 30 wordt. Je studiefinanciering loopt na je 30ste gewoon door. Stop je na je 30ste je studiefinanciering, dan kun je die niet meer opnieuw opstarten.

 

Aanmelden via studielink
Ga je voor het eerst naar een hogeschool of universiteit? Dan moet je je ook aanmelden voor de studie van jouw keuze. Je aanmelding (inschrijving) regel je via studielink. Doe je een opleiding bij een particuliere instelling? Dan hoef jij je niet via studielink aan te melden, maar schrijf jij je rechtstreeks in bij de onderwijsinstelling.

 

Verder studeren of werken
Van jongs af aan word je al geconfronteerd met het moeten maken van keuzes. Als je in groep 8 van de basisschool zit, word er een belangrijke keuze samen met jou gemaakt voor vervolgonderwijs. Vaak moet je dan al wel een beetje duidelijk hebben wat je later ongeveer wilt worden. Werk je graag met je handen, kun je goed leren, wil je graag trendy kapsels op je oma uitproberen, lees je graag boeken, ben je vaak op de kinderboerderij te vinden, sleutel je graag aan je vaders nieuwe auto, enzovoort. Dit zijn allemaal dingen waarvan uit je een schoolkeuze kunt maken.

Na het voortgezet onderwijs zul je opnieuw een keuze moeten maken. Ben je nog geen 18, moet je in ieder geval nog naar school. Ben je ouder, dan kun je kiezen, of doorleren of gaan werken. Natuurlijk sluit het een het ander niet uit en je kunt er altijd op terugkomen. Sommige jongeren gaan een jaar werken of reizen en gaan vervolgens weer studeren. Belangrijk bij het maken van deze keuzes is dat het jouw keuzen zijn. De mensen om jou heen zullen met goed bedoelde adviezen komen, haal hier uit wat jou aanspreekt, maar blijf bij je eigen gevoel.

 

Studiefinanciering en stoppen met je opleiding.

 Wanneer je stopt met een opleiding, moet je de datum waarop je wordt uitgeschreven doorgeven aan DUO.  Je studiefinanciering wordt dan stop gezet. Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de school je heeft uitgeschreven. Als je stopt met je studie, moet je ook je ov-jaarkaart inleveren. Dit moet je uiterlijk doen op de vijfde dag van de maand waarover je geen studiefinanciering meer ontvangt. Kortom, stop je op 15 mei met de opleiding, dan stopt je recht op studiefinanciering op 31 mei en moet je voor 5 juni je ov-jaarkaart inleveren. Let op, ontvang je studiefinanciering terwijl je niet meer op school staat ingeschreven of ben je ten onrechte in het bezit van een ov-jaarkaart, dan bouw je een schuld op bij DUO. Dit kan heel snel oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.

 

Scholier

Lesgeld betalen

Je kan je lesgeld zelf betalen of iemand machtigen. In het ‘gewone’ voortgezet onderwijs hoef je geen lesgeld aan DUO te betalen. Je betaalt alleen lesgeld voor sommige voltijdse vavo-opleidingen.

 

Vanaf wanneer moet je lesgeld betalen?

Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. Voor 2015-2016 is het lesgeld € 1.131,-. Je krijgt hierover automatisch bericht. Daarna kun je het lesgeld in 1 keer overmaken.

 

Je lesgeld in termijnen betalen kan ook. We incasseren je lesgeld dan in 6 maandelijkse bedragen van € 188,50. Dit gebeurt rond de 25e van de maand. We incasseren eerst 2 maanden achter elkaar, dan een maand níet en vervolgens weer 4 maanden. Een andere regeling is niet mogelijk.

 

Een tegemoetkoming aanvragen

Je wordt 18 jaar en zit op het voortgezet onderwijs. Je krijgt een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming is een gift.

 

Wanneer gaat het in?

Je tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou. We betalen de tegemoetkoming uit aan het eind van elke maand.

 

Hoe werkt het?

Je krijgt in elk geval de basistoelage. Afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je ook nog een aanvullende toelage krijgen. Als je op kamers woont, is de toelage hoger dan wanneer je bij je ouders woont. Gebruik de rekenhulp om te zien hoeveel je kunt krijgen.

 

Soorten onderwijs

De tegemoetkoming geldt voor scholieren die een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijs. Dus voor vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso (tot je 20e) en vavo in Nederland. Zit je op een particuliere school, informeer dan bij de school wat de mogelijkheden zijn.

 

Gezakt of blijven zitten

Ben je gezakt of ben je blijven zitten? Dan kun je je einddatum opschuiven. Geef het binnen 4 maanden aan ons door. Dan kunnen we je tegemoetkoming met een jaar verlengen.

 

Stoppen met je opleiding

Voorkom een schuld. Stop je met je opleiding en ga je geen nieuwe opleiding volgen? Dan moet je je tegemoetkoming stopzetten. Als je stopt met je opleiding, schrijf je je uit bij de school. Die uitschrijfdatum geef je aan ons door. Wij stoppen dan je tegemoetkoming.

 

Diploma gehaald

Klaar en nu? Wil je verder studeren? Als je naar mbo, hbo of universiteit gaat, moet je studiefinanciering aanvragen. Ga je naar vmbo-tl, havo of vwo, dan kun je je tegemoetkoming laten doorgaan.

 

Meer info over financiering voor scholieren, naar school gaan, lesgeld en thuissituatie vind je hier


Wat kan het JIP voor jou betekenen?

Wil je spreken met iemand die objectief is en met jou samen op een rijtje kan zetten, heb je hulp nodig met het invullen van de aanvraag? Dan helpt de medewerker van het JIP je graag. Je kunt bij ons langs komen en met een medewerker van het JIP praten. Ons adres is Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk.  Het JIP inloopspreekuur is elke dinsdag en donderdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur  open. Wil je liever niet langs komen kun je ons altijd bellen (0251-300397) of mail naar jip@nul251.info

 

Folders

We hebben veel verschillende folders over meerdere onderwerpen ook hebben wij aanvraagformulieren liggen voor tegemoetkoming scholieren en studiefinanciering. Zoek je iets specifieks? Kom eens langs bij het JIP en kijk of het onderwerp waar jij informatie over zoekt erbij zit.

 

Links over Onderwijs

DUO  DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs

Laks Landelijk Aktie Komitee voor scholieren door scholieren.

Leerling.com Website voor en door leerlingen.

Leerplicht.net Op deze website vindt u meer informatie over de Leerplichtwet en hoe deze wordt toegepast.

Scholieren.com Site met onder andere uittreksels, werkstukken, boekverslagen, gamereviews en een chatbox.