Bijverdienen

DEZE PAGINA WORDT MOMENTEEL BIJGEWERKT

Studiefinanciering is bedoeld om studeren mogelijk te maken. Als je zelf meer dan een bepaald bedrag bijverdient, gaat de overheid ervan uit dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te volgen. Dat bedrag noemen we de bijverdiengrens. Verdien je meer dan de bijverdiengrens, dan heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering.

 

Hoeveel mag jij bijverdienen?

meer info volgt snel

 

Welk  inkomen telt mee?

meer info volgt snel

 

Wat gebeurd er als je teveel bijverdient?

meer info volgt snel

 

 

Wat moet je doen?

meer info volgt snel

Tijdelijke studieonderbreking

Als je een gedeelte van 2013 geen studiefinanciering hebt, tellen je bijverdiensten soms niet, en soms wel mee. Ze tellen niet mee als de periode waarin er geen studiefinanciering aan jou is toegekend aan het begin of aan het einde van het kalenderjaar ligt. Als je in deze periode wél een studentenreisproduct had, tellen je bijverdiensten wel mee. Onderbreek je je studiefinanciering en heb je ervoor en erna in hetzelfde kalenderjaar studiefinanciering ontvangen, dan telt het inkomen dat je tijdens die onderbreking had wél mee voor je bijverdiensten. Om te verduidelijken hoe het precies werkt, volgen hier een paar voorbeelden.
Voorbeeld 1
Je hebt van 1 januari tot 1 september studiefinanciering. Vanaf 1 september heb je geen studiefinanciering meer en doe je uitzendwerk. Het inkomen dat je vanaf 1 september verdient, telt niet mee voor de bijverdiengrens. Eventuele inkomsten in de periode 1 januari tot 1 september worden wél meegerekend.
Voorbeeld 2
Je hebt van 1 januari tot 1 september geen studiefinanciering omdat je nog niet studeert. Vanaf 1 september ga je studeren en vraag je studiefinanciering aan. Het inkomen dat je van 1 januari tot 1 september hebt verdiend telt niet mee voor de bijverdiengrens.
Voorbeeld 3
Je stopt op 28 februari 2013 je studiefinanciering. Van maart 2013 tot en met augustus 2013 doe je uitzendwerk. In september 2013 ontvang je weer studiefinanciering. Alle inkomsten die je van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 hebt (dus ook in de maanden waarin je geen studiefinanciering ontvangt) worden nu meegerekend als bijverdiensten.

Voorbeeld 4

Je bent nog geen dertig en je bereikt in augustus 2013 de bijverdiengrens van € 13.530,90. Dan kun je het beste:

  • per 1 augustus je studiefinanciering stopzetten
  • je studentenreisproduct uiterlijk op de vijfde werkdag van diezelfde maand (in het voorbeeld dus 7 augustus 2013) stopzetten
  • per 1 januari 2014 opnieuw studiefinanciering aanvragen.

 

Stopzetten met terugwerkende kracht

Weet je pas in 2013 dat je in 2012 meer hebt verdiend dan € 13.362,53? Je hebt nog tot 1 juli 2013 de tijd om de studiefinanciering over maanden in 2012 in te trekken. Je kunt hiervoor het formulier Wijzigingen student gebruiken.
Zet je studiefinanciering alsnog stop per de eerste dag van de maand waarin je over de bijverdiengrens bent gegaan. Dit heeft financiële gevolgen: je moet de studiefinanciering terugbetalen die je hebt gekregen in de maanden die je met terugwerkende kracht stopzet. Daarnaast ontstaat er ook een ov-schuld van € 136,- per maand, als je je studentenreisproduct tenminste hebt opgehaald. Per 1 september 2012 is dit schuldbedrag verhoogd naar € 194,- per maand.

 

Bijverdienen in de leenfase

Kun je alleen nog lenen? Inkomsten in maanden waarin je alleen een lening hebt, tellen ook mee voor je bijverdiensten. Ook als je een nullening hebt om met je studentenreisproduct te kunnen reizen, moet je je houden aan de bijverdienregels.

 

Zijn nog niet al jou vragen beantwoord? Klik dan hier meer informatie over bijverdienen of neem contact op met DUO