Rechten en Plichten

Mag een minderjarige zelfstandig een mp3-speler kopen? Heeft een kind recht van spreken als zijn ouders gaan scheiden? Alle mensen hebben rechten en plichten ook jongeren. Maar die verschillen wel naar gelang je meerderjarig of minderjarig bent. Wat mag op welke leeftijd? Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig? Zolang je nog geen 18 bent, ben je minderjarig.

 

Dit betekent dat je ouders of voogd verantwoordelijk voor je zijn. Voor de wet zijn minderjarigen handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat je de toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger (ouders of voogd) nodig hebt om bepaalde dingen te kunnen doen.  Als je bijvoorbeeld een CD gaat kopen, mag de verkoper er van uit gaan dat er een stilzwijgende toestemming bestaat. Als je ouders het niet eens zijn met iets wat jij gekocht hebt (een dure scooter of computer) dan kunnen zij naar de winkelier gaan en ervoor zorgen dat jouw koop wordt teruggedraaid. Die regel is bedoeld om minderjarigen te beschermen.

 

Wie meerderjarig is, is verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Voor de wet ben je pas vanaf 18 jaar bekwaam tot ‘alle handelingen van het burgerlijk leven’. Dat betekent dat je vanaf je 18 de verjaardag bijvoorbeeld een huurcontract kan sluiten zonder tussenkomst van wie dan ook. Je bent dan natuurlijk ook volledig verantwoordelijk voor de naleving van dat contract.  Je hebt dus voortdurend met wet en recht te maken.

 

Wat kan het JIP voor jou betekenen?

Bij ons kun terecht met alle vragen en problemen die te maken hebben met rechten en wetten. Wij kunnen je ondersteunen, begeleiden en adviseren over bijvoorbeeld je arbeidscontract, of als je opgepakt bent door de politie. We leggen je uit welke wetten en regels er precies zijn en wat dat in jouw geval kan betekenen.

Je kunt bij ons langs komen Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk om met een medewerker van het JIP te praten. Het JIP is geopend op dinsdag- en donderdagmiddag  van 15.00 tot 17.00 uur. Misschien dat wij er je iets over kunnen vertellen. Wil je liever niet langs komen kun je ons altijd bellen (0251-300397) of mail naar jip@nul251.info

 

Folders

Wij hebben diverse folders over rechten en plichten, de vetverkeerdkrant en Djustis een magazine over rechtspraak. Zoek je iets specifieks? Kom eens langs bij het JIP en kijk of het onderwerp waar jij informatie over zoekt erbij zit.

 

Links over rechten en plichten:

Defence for children Defence for Children komt op voor alle kinderen in Nederland en daarbuiten. Defence for Children wil dat alle kinderrechten worden gerespecteerd. Daartoe verricht zij onderzoek, voert lobby en actie en geeft voorlichting, juridisch advies en bijstand.

FNV Jong Op deze pagina vind je alles wat je zou moeten weten over het jongerennetwerk FNV Jong. Wie zijn we, wat doen we voor je en hoe kun je lid worden?

Nationale Jeugdraad Bij NJR werken ongeveer 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; of dat nou in hun buurt of bij de VN in New York is. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.

Europese jongeren site De Europese Jongerensite is er voor jongeren die alles willen weten over wonen, studeren en werken in een ander Europees land. Op de site staat informatie over Europa en 31 Europese landen rond 8 grote thema’s.

Juridisch loket Gratis antwoord op jouw juridische vraag.

Kinder- en jongerenrechtswinkel De kinder en jongerenrechtswinkel beantwoorden alle juridische vragen van kinderen en jongeren.

Kinderechtencollectief Op deze website vind je alles over kinderrechten. Je kunt ideeën opdoen en informatie zoeken voor werkstukken en spreekbeurten. Je kunt filmpjes kijken, games spelen en nog veel meer.

Kinderombudsman De kinderombudsman is aangesteld door de overheid en komt op voor de kinderrechten in Nederland.

Rechtspraak voor jou De site van de rechtspraak waarop je alles kunt vinden over de rechtspraak en waarop je terecht kunt om een werkstuk te maken.

Sociaal raadslieden De sociaal raadslieden en sociaal dienstverleners adviseren, ondersteunen, begeleiden en bemiddelen op een groot aantal terreinen zoals werk en inkomen, sociale uitkeringen en voorzieningen, belastingkwesties, onderwijs- en studiefinanciering, schulden, consumentenzaken,echtscheiding en huurovereenkomsten.

Vetverkeerd Jongerensite van het openbaar ministerie.