De leeftijdsladder

Hieronder staat de leeftijdsladder. Hoe ouder je wordt, hoe meer rechten je krijgt. Iedere keer dat je ouder wordt, krijg je er weer nieuwe rechten bij. Deze ladder geldt voor Nederland. Het is eigenlijk een soort vertaling van het Internationale Kinderrechtenverdrag

 

0 tot 4-jarigen


  • Bij je geboorte heb je recht op een naam en een nationaliteit
  • Bij je geboorte krijg je een BSN-sofinummer toegewezen
  • Je ouders zijn verplicht om de kosten voor je levensonderhoud
  • Je mag tot en met 11 jaar jaar bent, gratis met het openbaar vervoer reizen samen met een volwassene. wel heb je een eigen ov-chip kaart nodig

 

 5 -jarigen

  • Je bent leerplichtig en moet naar school

   

12-jarigen


  • De rechter moet jouw mening meenemen in zijn beslissing
  • Je kunt voor de rechter komen, als je de wet overtreedt
  • Je kunt je eigen paspoort aanvragen (als je ouders het goedvinden)
  • Je kunt je als donor registreren (als je ouders het goedvinden)
  • Je kunt zonder toestemming van je ouders een identiteitskaart aanvragen
  • Je hebt het recht om te horen wat er medisch met je aan de hand is
  • Je hebt het recht mee te praten over verdere behandeling als je ziek bent
  • Je mag je mening geven bij adoptie (je mag dus nee zeggen als je niet geadopteerd wilt worden)

 

13-jarigen


  • Je mag betaalde klusjes doen buiten schooltijden en een baantje hebben op zaterdag en in de schoolvakanties
  • Je kunt lid worden van de medezeggenschapsraad op school

 

14-jarigen


  • Je hebt de plicht om je te identificeren met een paspoort of Europese identiteitskaart
  • Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je veroorzaakt, je ouders zijn medeaansprakelijk

 

15-jarigen


  • Je mag kranten bezorgen, ook vroeg in de morgen
  • Je hebt recht op een minimum bedrag aan loon als je werkt
  • Je kunt een visvergunning aanvragen
  • Je kunt met 15,5 jaar je theorie-examen bromfietsrijbewijs af leggen.

 

16-jarigen


  • Je leerplicht voor vijf dagen in de week loopt af indien je minsten een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebt behaald.
  • Je mag brommer rijden met een brommercertificaat
  • Je mag een tractor besturen met een tractorcertificaat
  • Je mag gaan oefenen voor gevaarlijke sporten als sportvliegen of parachutespringen
  • Je mag een testament maken
  • Je mag zelf beslissen over alle medische behandelingen
  • Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je aanricht
  • Je kunt een eigen zaak beginnen als je daarvoor toestemming krijgt van de rechter
  • Je kunt lid worden van een omroepvereniging
  • Je mag trouwen als je zwanger bent en toestemming krijgt van je ouders
  • Je kunt de rechter verzoeken je meerderjarig te laten verklaren als je zwanger bent, zodat je voor je eigen kind kunt zorgen en het zelf kunt opvoeden
  • Je mag een motor- en zeiljacht met een lengte van 7 tot 15 meter besturen. Voor een motorjacht is een vaarbewijs nodig wanneer de boot harder kan dan 20 kilometer per uur en als er beroepsmatig mee wordt gevaren
  • Je mag zelf een arbeidsovereenkomst aangaan
  • Je mag zelf een arbeidsovereenkomst aangaan.
  • Je mag met 16 jaar theorie-examen voor rijbewijs B doen.
  • Je mag met 16,5 jaar beginnen met autorijlessen.
  • Je mag zoveel werken als een volwassene. (maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week)

 

17-jarigen


  • Je mag vijf dagen per week werken
  • Je kunt alvast je basisstudiebeurs aanvragen (voor als je 18 wordt en gaat studeren)
  • Je kunt je praktijkexamen voor het rijbewijs doen.
  • Je kunt als je geslaagd bent voor je rijbewijs onder begeleiding de weg op.

 

18-jarigen

  • je bent meerderjarig en volwassen voor de wet
  • je mag een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders
  • je mag gaan stemmen bij de verkiezingen
  • je kunt gekozen worden in bijvoorbeeld de gemeenteraad
  • je kunt zelf een proces aanspannen
  • iemand anders kan een proces tegen jou aanspannen
  • je mag het theorie-examen gaan doen en je rijbewijs gaan halen
  • je mag ook ’s nachts werken
  • je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders
  • je kunt zelf – als je die nodig hebt – een uitkering aanvragen
  • je kunt alimentatie op je eigen rekening ontvangen