Verslaving

Verslaving is een toestand waarin je fysiek en/of mentaal van een gewoonte of stof afhankelijk bent, zodanig dat je deze gewoonte of stof niet, of heel moeilijk kan los laten. Het gedrag van de persoon is voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel, of het handelen naar de gewoonte, ten koste van andere dingen. Als het lichaam deze stof of gewoonte dan moet loslaten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden.


Soorten

Zoals uit de bovenstaande definitie blijkt kan een verslaving bestaan uit een verslaving aan een gewoonte, gebruik of handeling, of aan een middel. Je hebt verschillende verslavingen waaronder:

  • Gameverslaving
  • Gewoonteverslaving. Een gewoonteverslaving is een verslaving aan een handeling die voor een persoon van belang is om zich goed te voelen of een kick te krijgen zoals een gokverslaving, internetverslaving of seksverslaving
  • Middelenverslaving. Een middelenverslaving is een verslaving die in stand gehouden wordt door het gebruik van een middel of substantie, dat op zichzelf verslavend is doordat het een directe werking in de hersenen heeft. Dit noemt men een psychoactief middel of drug.

   

Er bestaan grof gezien drie verschillende categorieën psychoactieve middelen, namelijk:

  • De stimulerende middelen als amfetamine, cocaïne en nicotine
  • De verdovende middelen, bijvoorbeeld alcohol en opium en verder bestaan er nog bewustzijnsveranderende of in de volksmond geestverruimende middelen, bijvoorbeeld THC, de werkzame stof in marihuana of LSD.
  • Verslavende medicijnen vallen vaak onder de stimulerende middelen (bijvoorbeeld Ritalin), of de verdovende middelen bijvoorbeeld valium. Bewustzijnsveranderende middelen zijn (behalve wiet) vrijwel nooit erg verslavend. De meest verspreide verslavingen zijn die aan alcohol en sigaretten: andere zeer verslavende middelen zijn heroïne, cocaïne, GHB en amfetamine.

 

Geestelijk of lichamelijk verslaafd

Binnen de verslaving aan een stof wordt er ook gesproken over een lichamelijke en geestelijke verslaving. Een lichamelijke verslaving houdt in dat het menselijk lichaam gewend is geraakt aan de stof die intensief gebruikt wordt en zich aangepast heeft aan die stof. Wordt er in zo’n geval gestaakt met het gebruiken van die stof, dan ontstaan er ziekteverschijnselen zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit noemt men onthoudingsverschijnselen. Het steeds meer nodig hebben van een verslavende stof om hetzelfde effect te bereiken noemt men tolerantie, wat vrijwel altijd voorkomt bij een verslaving.

 

Geestelijke verslaving betekent dat iemand een stof denkt nodig te hebben of denkt lekker te vinden en niet meer zonder kan. Deze vorm van verslaving is persoonsgebonden, omdat verschillende mensen verschillende dingen ‘lekker’ vinden. Bij geestelijke verslaving kan iemand zodanig naar een stof verlangen dat alle gedachten draaien om het gebruiken en verkrijgen van die stof. De mentale verslaving kan de chemische balans binnen de hersenen verstoren en daardoor ook een daadwerkelijke lichamelijke invloed hebben.


 
Een verslaving die vaak onopgemerkt blijft is die aan medicatie zoals benzodiazepinen, de zogenaamde angstdempers en slaapmiddelen als diazepam, oxazepam en alprazolam. Stilzwijgend worden vaak jarenlang herhalingsrecepten opgehaald totdat de arts ingrijpt of de patiënt niet meer genoeg heeft aan zijn dosis en meer van de huisarts probeert te krijgen of andere wegen gaat zoeken om de verslaving in stand te houden.

 

Wat kan het JIP voor jou betekenen?

Kom je er niet alleen uit of misschien heb je een vraag op het gebied van verslaving en je weet niet zo goed waar je hem kunt stellen. Je kunt bij ons langs komen Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk om met een medewerker van het JIP te praten. Het JIP is geopend op dinsdag- en donderdagmiddag  van 15.00 tot 17.00 uur. Misschien dat wij er je iets over kunnen vertellen. Wil je liever niet langs komen kun je ons altijd bellen (0251-300397) of mail naar jip@nul251.info

 

Folders

We hebben veel verschillende folders over meerdere onderwerpen die met verslaving te maken hebben. Zoek je iets specifieks? Kom eens langs bij het JIP en kijk of het onderwerp waar jij informatie over zoekt erbij zit.

 

Links over verslavingen
Brijderstichting Professionele hulp, advies en informatie bij problemen met alcohol, drugs, gokken en verslaving onder jeugd en volwassenen.

Clean Air Nederland Clean Air Nederland is een belangenvereniging die allerlei initiatieven ondernemen die bijdragen aan rookvrije publieke ruimtes.

Drankjewel Een informatieve website voor jongeren (en volwassen) met ouders die een alcoholprobleem hebben.

Gokken onder controle

Jellinek Deze website biedt informatie over preventie en hulp bij verslaving op het gebied van Alcohol, Drugs en Gokken.

Stivoro Stichting Volksgezondheid en Roken, de nationale organisatie voor voorlichting over roken en de gezondheidsrisico’s daarvan.

Trimbos Instituut Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.

Verslaving Startkabel

Verslaving Startpagina

 

Hieronder vind je ook meer over:

Game verslaving

Roken

Medicijnverslaving

Eetverslaving en overeten

Internet of computer verslavin..

Koopverslaving

Werkverslaafd

Porno- of seksverslaving

Socialbesitas

Alcohol verslaving

Drugsverslaving

Gokverslaving

Iets doen aan je verslaving