Levensbeschouwing

Velen van jullie weten vast wat een levensbeschouwing betekent. Een ander woord hiervoor is ‘geloof’, ‘religie’ of ‘levensovertuiging’, maar laten we eens lezen wat een levensbeschouwing eigenlijk inhoud. Welke soorten van levensbeschouwing er bestaan en wat de kenmerken zijn.

 

Wat is levensbeschouwing?

Levensbeschouwing is een visie op het leven, dus wat het leven betekent en wat de waarde ervan is. Volgens van Dale woordenboek betekent het: iemands beoordeling en opvatting van het bestaan. Er zijn verschillende soorten levensbeschouwingen, zoals: Islam, Christendom, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en Atheïsme. Een levensbeschouwing hoeft niet altijd een godsdienst te zijn. Het kan ook betekenen hoe het leven geleefd moet worden. Een voorbeeld hiervan is Humanisme, Feminisme, Holisme, Materialisme, Geheelonthouding, Veganisme en Taoïsme. Hieronder kan je meer lezen over de levensbeschouwingen.

 

Wat is het Christendom?     

Het Christendom is een levensbeschouwing en de mensen die volgens deze levensbeschouwing leven worden Christenen genoemd. Zij hebben een Heilige boek en dat is de Bijbel. De Christenen gaan naar een kerk om te bidden. De stichter van het Christendom is Jezus. Zij geloven erin dat Jezus de zoon is van God. God heeft de aarde geschapen en ook de mensen. Hij deed dit met het doel: een prachtige wereld waarin mensen in vrede en geluk zouden leven. Maar volgens de Christenen is dit misgegaan. Er zijn veel oorlogen en er is veel onrecht in de wereld. De bijbel zegt dat de breuk tussen God en de mensen komt doordat de mensen de neiging hebben om als God te zijn. Om de relatie te herstellen heeft God zijn zoon (Jezus) gestuurd.

Er zijn verschillende soorten feesten binnen het Christendom, zoals: Drie koningen, Goede Vrijdag, Witte Donderdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis.

 

Wat is het Jodendom?     

Het Jodendom is een levensbeschouwing en de mensen die volgens deze levensbeschouwing leven worden Joden genoemd. Zij hebben een Heilige boek en dat is de Thora. Een belangrijke persoon in het jodendom is Mozes. De Joden gaan naar een synagoge om te bidden. Ze geloven ook dat zij het uitverkoren volk van god zijn en dat god het beste met hun voor heeft.

Er zijn verschillende soorten feesten binnen het Jodendom, zoals: Pessach (Paasfeest), Sjavoet (Pinksteren) en Soekkot (Loofhutten).

 

Wat is de Islaam?        

De mensen die in de Islaam geloven worden Moslims genoemd. Zij hebben een Heilige boek en dat is de Koran en zij geloven in Allah. De Moslims gaan naar een Moskee om te bidden. De stichter van de Islaam is Profeet Mohammed (een Heilige persoon in de Islaam). De Moslims geloven erin dat Mohammed de boodschapper is van Allah en dat hij over de Koran heeft verteld aan de mensheid. Ze geloven erin dat Allah de aarde heeft geschapen, de mensen en alle andere wezens. Hij deed dit met het doel dat de mensen in Hem zouden geloven en hem zouden aanbidden.

Er zijn verschillende soorten feesten binnen de Islaam, zoals: het Ramadanfeest, het Offerfeest en Hemelreis.

 

Wat is Atheïsme? 

Het atheïsme is een levensbeschouwing of filosofische stroming die het bestaan en het kunnen bestaan van goden ontkent. Ook kan het worden beschreven als het afwezig zijn van een religieus gevoel. Een synoniem van atheïsme is goddeloosheid. Atheïsten gaan ervan uit dat er van het allereerste begin van het bestaan geen oorzaak is. Zij wijzen daarom de idee van een goddelijke schepper van het universum stellig af.

 

Wat is Humanisme?     

Humanisme is de grootste levensbeschouwelijke stroming binnen Nederland. Het woord humanisme is afgeleid van het Latijnse ‘humanitas’.
Dit betekent kort gezegd; ‘mens-zijn’ en ‘het streven naar menselijkheid’.
Het humanisme gaat niet uit van het bestaan van Opperwezen of bovenmenselijke kracht zoals een God. Voor de humanist is de mens een zelfstandig functionerend wezen dat volgens een waardig moraal dient te leven.

 

Wat is Boeddhisme? 

Boeddhisme is gesticht door Gautama Boeddha. Boeddhisme is verwant met hindoeïsme en ontstond als een reactie erop. Boeddhisten geloven dat men bevrijd kan worden uit de cirkel van wedergeboortes door het volgen van de door de Boeddha onderwezen “middenweg”. De belangrijkste aspecten van deze middenweg zijn het uitbannen van alle materiële verlangens, ethisch gedrag, en het ontwikkelen van de geest. Het heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Zuidoost- en Oost-Azië.

 

Wat is Feminisme?     

Feminisme is een stroming waarbij de mensen vinden dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden. De feministen treden op tegen ongelijkheid. In Nederland en veel andere landen hadden vrouwen heel lang minder rechten dan mannen. Zij mochten bijvoorbeeld niet stemmen en niet naar de universiteit. Iets meer dan honderd jaar geleden kwam hier verandering in, maar ook vandaag bestaat er nog ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Voor sommige banen krijgen mannen bijvoorbeeld meer betaald dan vrouwen die dezelfde baan hebben.

 

Wat is Holisme?    

Het woord ‘holisme’ stamt af van het Griekse woord ‘holon’. Holisme is een filosofie, levensvisie, of levensovertuiging. Er wordt daarbij van uitgegaan dat alles met elkaar verbonden is. Denk bijvoorbeeld maar aan een verbinding tussen:

  • Fysieke zaken, zoals je lichaam en dat wat en hoe je eet
  • Emoties
  • Gedachten
  • Subtielere dimensies die je omringen en doordringen, zoals je ziel

 

Wat is Materialisme?    

Materialisme kan betrekking hebben op een obsessie met de materiële wereld of op de gedachte dat stoffelijke materie alles is wat er is. Deze theorie is veel meer dan een simpele jacht op materiële bezittingen. Het materialisme stelt dat alles in het universum uit materie bestaat, zonder enig werkelijk geestelijk of intellectueel bestaan. De term “materialisme” kan ook slaan op de leer stelt dat materieel succes en materiële vooruitgang de hoogste waarden in het leven zijn.

 

Wat is Geheelonthouding?     

Geheelonthouding is het afzien van het gebruik van alcohol. Mensen die zich geheel onthouden van alcohol (geheelonthouders) hebben vaak religieuze, sociale of gezondheidsredenen om dat te doen.

 

Wat is Veganisme?      

Veganisme is een levenswijze, waarin gestreefd wordt naar het vermijden van het gebruik van dierlijke producten. zodanig gelden ten eerste delen van het dierenlichaam of producten die daarvan vervaardigd zijn (zoals vlees, gelatine, leer, bont en wol) en ten tweede door dieren voortgebrachte producten, zoals zuivel en honing. Vaak worden alternatieven gevonden in het gebruik van plantaardige voedingsmiddelen en materialen. De meeste veganisten keuren ook exploitatie van dieren en wreedheid jegens dieren af, zoals het vasthouden van dieren voor entertainment of ter gebruik als proefdier.

 

Wat is Taoïsme? 

Het Taoïsme is een Chinese filosofische en religieuze stroming. Het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven. Letterlijk betekent Tao (weg/doelgericht-gaan), hetgeen ook in het Chinese karakter voor Tao valt te herkennen. De teksten Tao Te Ching (Daodejing), Zhuangzi en Liezi vormen de basis en zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw voor onze tijdrekening. Als religie heeft het taoïsme taoïstische tempelstaoïstische priesters en heilige plaatsen, zoals de heilige bergen in China.

 

Wat kan het JIP voor jou betekenen?

Heb je een werkstuk voor school? Of vragen over levensbeschouwingen? Of wil je weten hoe je moet omgaan met mensen met verschillende levensbeschouwingen? Dan kan het JIP je helpen antwoorden te vinden op de vragen die je hebt.  Ook kun je jouw vragen stellen aan een medewerker van het JIP, die jou kan informeren. Mocht je een vraag hebben dan kun je altijd langs komen op Wilgenhoflaan 2a, Beverwijk. Op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur. Wil je liever niet langs komen dan kun je ons altijd bellen ( 0251-300397). Je kunt ook mailen naar jip@nul251.info

  • Nul251 Facebook