Ambulant Jongerenwerk

Ambulant jongerenwerk

De belangrijkste taak van het ambulant jongerenwerk is om contact te houden met groepen jongeren die op straat aanwezig zijn. Ambulant jongerenwerkers gaan dus letterlijk de straat op om contact te zoeken en met jongeren in gesprek te raken. Op basis van deze gesprekken wordt gekeken naar hun wensen en worden er gezamenlijk activiteiten georganiseerd.

 

Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Enerzijds kunnen er op basis van de contacten nieuwe activiteiten worden ontwikkeld voor en door jongeren, met hulp van jongerenwerkers. Anderzijds kan er op basis van signalen vanuit de omgeving (buurtbewoners, winkliers, enz.) met betrokken partijen worden gesproken waardoor ook risico’s van overlast verminderen.

 

Jeugdgroepen in beeld

Voor de jongerenwerkers is het belangrijk om op basis van contacten goed zicht te hebben op de verschillende groepen jongeren. Signalen van jongeren zelf zijn voor ons belangrijk omdat we zo in staat zijn om deze signalen door te geven aan de beleidsmakers van bijvoorbeeld gemeente en maatschappelijke organisaties. Vandaar dat ambulant jongerenwerkers intensieve contacten onderhouden met allerlei organisaties.

 

De doelen van het ambulant jongerenwerk zijn:

  • Contacten onderhouden met jongeren en hun omgeving ter verbetering van de samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten.
  • Vroegtijdig signaleren van problemen en daar iets mee doen.
  • Het gesprek tussen jongeren en volwassenen in hun omgeving op gang brengen en houden.
  • Signaleren van informatie-behoeften en aanbieden van relevante informatie.
  • Straatgroepen proberen te motiveren tot een actieve, (re)creatieve, educatieve, sportieve, gezonde en betrokken leefstijl door middel van vraaggericht werken en het stimuleren van vrijwilligerswerk.

 

De ambulant jongerenwerkers in Beverwijk

In Beverwijk zijn er drie jongerenwerkers die ambulant werken. Dit zijn Judith, Marco & William.

 

Contact

Zijn er vragen of wilt u contact hebben met een van de jongerenwerkers? Klik dan hier.