Tussentijdse evaluatie ambulant jongerenwerk

Tussentijdse evaluatie ambulant jongerenwerk

aug 26, 2011
Door
Nog geen Reactie

BEVERWIJK – De Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) heeft een tussentijdse evaluatie van het ambulant jongerenwerk gepresenteerd. Ook het functioneren van het tienerinloopcentrum Place2Be is onder de loep genomen. Het college heeft de onderzoeksresultaten doorgestuurd naar de gemeenteraad, ze zullen volgend jaar worden betrokken bij het vaststellen van een nieuw integraal jeugdbeleid.

 

Jongeren worden in Beverwijk soms als een ‘plaag’ ervaren. In de periode van juli 2009 tot en met februari 2010 registreerde de politie 254 meldingen van overlast door rondhangende jongeren. Hoewel concrete cijfers over de periode daarvoor ontbreken, was er destijds sprake van een stijging van het aantal meldingen. Ruim een jaar geleden stelde de SWB twee ambulant jongerenwerkers in parttime dienstverband aan. Zij gaan de straat op om de jongeren te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Tevens attenderen zij de buurtbewoners erop dat zij overlast vooral moeten (blijven) melden bij de politie. In de periode van juli 2011 tot en met februari 2011 blijkt het aantal meldingen met 252 nagenoeg gelijk te liggen aan dezelfde periode een jaar eerder. Geconcludeerd kan dus worden dat, met de inzet van de ambulant jongerenwerkers, de stijging van het aantal meldingen een halt is toegeroepen. Extra aandacht werd geschonken aan drie locaties, te weten het centrum, het Kuenenplein en het terrein rond Sporthal Beverwijk. Het totaal aantal meldingen daalde hier van 29 naar 17.

 

Met name op de Breestraat was sprake van veel overlast door jongeren, variërend van intimidatie tot vervuiling en van vernieling tot luidruchtigheid. De politie hanteert er een strikt beleid ten aanzien van jongeren: stilstaan met een groep is niet toegestaan, wie dat wel doet riskeert een gele kaart met een waarschuwing of zelfs een boete. Met de komst van de ambulant jongerenwerkers kreeg de politie een helpende hand bij het aanspreken van de jongeren, maar de jongeren kregen op hun beurt een stem richting de politie, winkeliers en omwonenden. Ze gaven aan dat ze het niet slecht bedoelen en dat ze verder niets te doen hebben. Daarop is door de jongerenwerkers gereageerd door activiteiten aan te bieden. Een samenwerking met het Poolcentrum en de Beachbar, beiden gevestigd aan de Breestraat, bood hiertoe mogelijkheden. Zowel politie, winkeliers, omwonenden als de jongeren zelf zijn tevreden met deze ontwikkeling. Ook op andere locaties in Beverwijk worden via de ambulant jongerenwerkers activiteiten aangeboden, zoals trainingen in een sportschool. Zo kunnen de jongeren immers niet voor overlast zorgen.

 

De twee ambulant jongerenwerkers zijn samen 36 uur per week aan het werk. De kosten hiervoor werden aanvankelijk gedekt via een overschot uit het budget voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar voor de toekomst is er geen dekking voor deze kosten binnen de gemeentelijke begroting. Het college heeft aan de SWB gevraagd om te bekijken in hoeverre de kosten binnen het budget van deze stichting kunnen worden gedekt. Volgens wethouder Haydar Erol (jeugdbeleid) zijn de resultaten van de ambulant jongerenwerkers zodanig dat een structurele inzet gewenst is. Op basis van het zogenaamde ‘kerntakenbeleid’ wil de wethouder samen met de SWB gaan bekijken of er wellicht activiteiten worden bekostigd die inmiddels achterhaald zijn. ,,We gaan de lijst waar mogelijk opschonen om plaats te maken voor deze nieuwe activiteit”, lichtte hij toe. Indien geen dekking kan worden gevonden voor het bekostigen van de ambulant jongerenwerkers, zal een nieuw dekkingsvoorstel aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. (Raimond Bos)

 

Bron: Bos Media Services – 25 augustus 2011

 


  • Nul251 Facebook