Grote opkomst bij open huis Place2Be

Grote opkomst bij open huis Place2Be

Zeer tevreden zijn ze. De tieners, vrijwilligers en beroepskrachten van tienercentrum Place2Be. Het door hun georganiseerde open huis werd goed bezocht door allerlei geïnteresseerden. Buurtbewoners, ouders, wijkgroepleden, raadsleden en door twee wethouders. Mevr. Dorenbos en dhr. Erol.

 

Afgelopen woensdag 4 juli hield tienercentrum Place2Be, onderdeel van Stichting Welzijn Beverwijk, aan de Wilgenhoflaan 2a in Beverwijk een open huis. Aanleiding hiervoor was de recente verhuizing van het tienercentrum die voorheen aan de Schans zat. Daarnaast hadden de jongerenwerkers al gemerkt dat, behalve de tieners, er ook veel belangstelling was vanuit de ouders en buurtbewoners in het centrum. Dit vonden zij zo’n positieve ontwikkeling dat een open huis niet lang op zich kon laten wachten.

 

Ook wethouder Erol gaf in zijn toespraak aan blij te zijn om te horen dat het tienercentrum, behalve door de jeugd, ook door overige wijkbewoners wordt gewaardeerd. Tevens sprak hij lovende woorden richting de tieners die zich als vrijwilliger hadden ingezet voor het realiseren van deze open dag.

 

Deze woorden waren terecht want wat hadden de tieners zich uitgesloofd. Tientallen meters aan slingers waren opgehangen, honderdvijftig ballonnen werden opgeblazen en opgehangen, driehonderd toastjes gesmeerd en heel veel drankjes ingeschonken. Daarnaast moesten en allerlei spullen klaargezet worden voor de activiteiten die gehouden zouden worden. Graffiti workshop, DJ clinic, Nail Art, Playstation 3 contest en een Tombola.

 

Bij laatst genoemde activiteit waren massaal prijzen beschikbaar gesteld door de winkeliers van de Plantage. Te weten: Vivant Beverwijk, Meuleman groente, fruit en primeurs, ’t Snoephoekje, Bloemist De Eeuwige Lente, Slagerij Gert Jan Brantjes, Kaaswinkel Bourgondische Lifestyle, Frans Bosman Kappers, Krom Stomerij, Meijer Dierespeciaalzaak en Sportprijzen, Rob van Tunen Rijwielhandel, Duinwijk Apotheek en New York Pizza. Verder bedankt Place2Be, Pre Wonen en Wijkgericht Werken voor hun bijdrage en inzet.

 

Gelukkig is het niet allemaal voor niets geweest, want met een opkomst van zo’n tweehonderd bezoekers kijken we terug op een geslaagd open huis.

 

Foto’s vind je hier.

   • Nul251 Facebook