Generatie Proeverij

Generatie Proeverij

apr 11, 2016
Door
Nog geen Reactie

Vrijdag 15 april 2016 vindt er in de Beverwijkse Grote Kerk van 18.00 tot 21.00 uur weer een zogenaamde ‘generatieproeverij’ plaats. Een generatieproeverij bestaat uit een uitgebreid diner voor mensen van verschillende leeftijden waarbij, tussen de diverse gangen van de maaltijd door, naar een manier wordt gezocht om het contact tussen generaties te verbeteren.

De generatieproeverij is een uitvloeisel van het oprichten van seniorenkringen in Wijk aan Zee en Beverwijk. Een van de conclusies van de wekelijkse bijeenkomsten was, dat in de huidige maatschappij generaties steeds meer geneigd zijn om gescheiden op te trekken. Dat leidt niet alleen tot onbegrip voor elkaar, maar ook tot het verlies van kennis en levenservaring.
Tijdens een generatieproeverij worden generaties op een luchtige en speelse manier uitgenodigd om met elkaar te discussiëren en juist weer waardering te krijgen voor elkaars specifieke kwaliteiten. Aan de orde komen onderwerpen als: Wat voor last ondervinden generaties van elkaar? Wat kunnen ze van elkaar leren? Hoe kan het onderlinge contact voor beide partijen waardevol zijn?
Inmiddels is de Grote Kerk zich aan het ontwikkelen tot een broedplaats voor nieuwe ideeën en initiatieven op dit gebied. In samenwerking met Jacky de Vries van het Beverwijkse tijdschrift Roetz verscheen onlangs een themanummer over het idee van generatieproeverijen. Verder vindt er in de Grote Kerk twee keer per maand een bijeenkomst plaats voor intergenerationele contacten. Deze bijeenkomsten zijn op woensdag van 16.00 tot 18.00 uur. Ook in Lelystad en in andere plaatsen worden nu generatieproeverijen gehouden.
Voor de Beverwijkse generatieproeverij van 15 april a.s. worden deelnemers uit alle leeftijdscategorieën gezocht. In totaal is er plaats voor maximaal twintig deelnemers. De kosten bestaan uit een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd. Vooraf aanmelden is mogelijk via email (grotekerkbeverwijk@gmail.com).


Comments are closed.

  • Nul251 Facebook