Gebruiksvoorwaarden

Wat mag niet als je reageert op een bericht van Nul251 of op een reactie van een andere bezoeker!!!

 

 • Reacties die discriminerend zijn ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden.
 • Reacties die oproepen tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen.
 • Reacties die leiden tot of het gevolg zijn van uitbuiting of misbruik van anderen.
 • Reacties die naar de mening van Nul251 in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevatten.
 • Reacties waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld.
 • Reacties waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd.
 • Reacties waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Nul251 of derden worden geschonden.
 • Reacties waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.
 • Reacties waarmee zonder voorafgaande toestemming van Nul251 commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of piramidespelen.
 • Reacties die in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.
 • Bij overtreding van de regels loop je het risico een waarschuwing te ontvangen, een IP ban te krijgen of er wordt, in het uiterste geval, aangifte tegen je gedaan.
 • In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslissen de ‘editors’ van Nul251 welke eventuele consequenties zullen volgen.

 • Nul251 Facebook