Advertenties op Nul251

Waarom staan er advertenties op Nul251.info?

Er bestaat de mogelijkheid om te adverteren op Nul251.info. Wij beperken ons tot het plaatsen van advertenties van bedrijven en organisaties die een bijdrage leveren aan het jongerenwerk in Beverwijk door middel van een sponsoring. In de praktijk zijn dat overwegend bijdragen in natura (inzet van materiaal en/of mensen).

 

Kortom, alle bedrijven/organisaties die op Nul251.info adverteren, hebben een bepaalde activiteit voor jongeren in Beverwijk mede mogelijk gemaakt en/of actief een bijdrage daaraan geleverd.

 

Ik wil ook adverteren op Nul251.info

Dat is prima! Maar bedenk wel dat wij niet zomaar een zak met geld willen. Liever zien we een “jongeren-minded” maatschappelijk betrokken organisatie of onderneming die actief een bijdrage levert aan een jongerenactiviteit of project en/of een sponsoring doet in natura.

 

Meer weten?!

Neem dan contact met ons op via het formulier of bel naar 0251-300300 en vraag naar Marco.

 

Comments:

  1. Thank you for the article.

    Great blog that I enjoyed reading.