Ambulant Jongerenwerk

De primaire taak van het ambulant jongerenwerk is om contact te leggen en te houden met groepen jongeren die op straat aanwezig zijn. Ambulant jongerenwerkers gaan dus letterlijk de straat op om met jongeren in gesprek te raken. Rianne Tol, Frank Commissaris, William Jordens en Marco Dalprà zijn binnen de gemeente Beverwijk de ambulant jongerenwerkers.

 

Voor veel jongeren is het de ideale baan. Namelijk precies hetzelfde doen wat zij doen, buiten een beetje hangen, beetje praten en daar ook nog eens voor betaald krijgen. Geweldig toch!! Een beetje gelijk hebben ze natuurlijk wel. Het is hartstikke leuk om buiten te zijn, allerlei jongeren te ontmoeten en vervolgens met ze in gesprek te gaan. Dit kan over van alles gaan. School, werk, vriendschappen, relaties, muziek, hobby’s, enz. Maar na verloop van tijd als er meer vertrouwen ontstaat kunnen gesprekken ontstaan over zaken die complexer zijn. Bijvoorbeeld over gedoe op school, geen werk kunnen vinden, moeizame of problematische relaties met vrienden of ouders, verveling, enz.

 

 

Vlnr: Marco Dalprà, Rianne Tol, William Jordens en Frank Commissaris.

 

De jongerenwerkers kijken op basis van gesprekken welke signalen jongeren afgeven. Dit kan gaan om maatschappelijke vraagstukken of zorgsignalen. Hierop proberen de ambulante jongerenwerkers voornamelijk te kijken naar de mogelijkheden. Als hier een vraag ligt in de vorm van een activiteit of een voorziening, dan proberen de jongerenwerkers de jongeren te motiveren tot het nemen van een initiatief hiervoor. Een mooi voorbeeld hiervan is het afdakje bij skatepark De Blauwe Kikker. Een groep skatende jongeren wilde dit graag om te kunnen schuilen als het regende. Met ondersteuning van het ambulant jongerenwerk en steun van de wethouder jeugd is het afdakje nu een feit.

 

Indien er sprake is van zorgsignalen kunnen de jongerenwerkers met goedvinden van de jongeren een gesprek met hen voeren. De jongerenwerkers hebben kennis van de sociale kaart en verwijzen indien nodig naar hulpverlening. Vanzelfsprekend is de privacy hierin gewaarborgd.

 

Ambulant jongerenwerkers komen regelmatig in aanraking met de spanning tussen hangende jongeren en buurtbewoners. Er zijn altijd jongeren geweest die elkaar in de buurt willen ontmoeten en dat zal altijd zo blijven. Op zichzelf niks mis mee. Alleen als dit gepaard gaat met teveel overlast in de vorm van geluidsoverlast en vuil, wekt dit irritatie in de buurt. Begrijpelijk dat er dan meldingen binnenkomen van overlast. Ambulant jongerenwerkers gaan op de overlastmeldingen af. De jongerenwerkers sturen in principe de jongeren niet weg. Dit is de taak van de handhavers van de gemeente en de politie. Zoals gezegd, de primaire taak van het ambulant jongerenwerk is om contact te leggen en te houden met groepen jongeren die op straat aanwezig zijn. Om die reden is de insteek van de jongerenwerkers ook bij overlastmeldingen heel anders. Zij kijken naar andere dingen, zoals wat maakt dat de jongeren de overlast veroorzaken en wat is er nodig om dat te veranderen?

 

De ambulant jongerenwerkers gaan langs de diverse groepen jongeren in de gehele gemeente Beverwijk. Echter als aanspreekpunt voor bewoners hebben zij een verdeling van wijken gemaakt. Woon je in De Broekpolder dan zijn je contactpersonen Rianne & Frank. Voor Oosterwijk/Zwaansmeer en Soma is dat William. Woont je in Meerestein dan kan je contact opnemen met Frank. Hij is ook samen met Marco contactpersoon voor Centrum. Marco is ook aanspreekpunt voor Kuenenplein/Plantage en Wijk aan Zee. Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 0251-300390 of per e-mail: info@nul251.info

 

 

Comments:

  1. I enjoyed your wonderful blog.

    Thank you for the very hard work done.

  2. Thank you for the article.

    Great blog that I enjoyed reading.

  3. new siriustube216 abdu23na38

    new siriustube216 abdu23na3882 abdu23na44